Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt.
De Goudse Saxofoonschool kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Goudse Saxofoonschool en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de Goudse Saxofoonschool verstrekt. De Goudse Saxofoonschool kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw geboortedatum
Waarom De Goudse Saxofoonschool gegevens nodig heeft
De Goudse Saxofoonschool  verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan de Goudse Saxofoonschool uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
Hoe lang de Goudse Saxofoonschool uw gegevens bewaart
De Goudse Saxofoonschool bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan vier jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Delen met anderen
De Goudse Saxofoonschool verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden.
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van de Goudse Saxofoonschool worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Goudse Saxofoonschool gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Bescherming van uw gegevens
De Goudse Saxofoonschool neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Goudse Saxofoonschool maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Goudse Saxofoonschool verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de Goudse Saxofoonschool via info@goudsesaxofoonschool.nl of bel met 06-12577563.
De Goudse Saxofoonschool is gevestigd aan de Karnemelksloot 32 in Gouda, 2806BG en is ingeschreven in het handelsregister Kamer van Koophandel met nummer: 24362003.